top of page
  • Writer's pictureBakk L. Zalán

Képzést vagy pályát válasszunk?

Updated: May 20, 2022

Ezt a kérdést a belső motiváció szempontjából fontos érteni.


Különbözőek vagyunk, egyeseknek fontosabb a képzés, másoknak fontosabb, hogy hol, hogyan tudnak majd dolgozni a megszerzett diplomával. Nyilván mindkettő fontos, de pályaválasztót adott időpillanatban csak az egyik, a képzés tartalma vagy a jövőbeli munkavállalása lelkesíti.


Akkor mire helyezzük a hangsúlyt a tervezésben?

Nyilvánvalóan mindkét információs terület fontos minden pályaválasztás esetén.


A pályaválasztásban segítő személy feladata lesz, hogy a két információköteg egyike tudatosítás útján, a másik pedig törvényszerűen érvényesüljön a pályaválasztásban.


Első foglalkozását választó személy, főleg fiatal esetén természetszerűleg igen fontos a tanulás, az iskola helyszíne. Egyrészt azért mert erre van szocializálódva, ezért hozzá hasonló személyiségű tanuló csoportban jobban teljesít. Másrészt azért, mert első pályaválasztó fiataloknál általában még nem erős a szakmai elköteleződés igénye, mivel a felelősség vállalásban még nincs elegendő gyakorlata. Alapelv szerint csak olyan szempontokra lehet építeni a fiatal választását, amit a választás időpontjában felismerni és elfogadni képes. Tehát arra nem lehet építeni, amit később fog fontosnak tartani, akkor sem, ha megjósolható. Ezért a pályaválasztási tanácsadó vagy a szülő olyan pályákra kell ráirányítsa a pályaválasztó figyelmét, amelyek a megjósolható szempontoknak is megfelelnek vagy meg fognak felelni a szükséges időpillanatban.


Az olyan pályaválasztó személyek, akik harmincas vagy negyvenes éveikben járnak más a helyzet. Munkatapasztalattal és kipróbált önismerettel bírnak. Az ő esetükben a hibalehetőséget az adja, hogy a meglévő képzettségüktől és munkatapasztalataiktól nem kívánnak elég messzire tekinteni. Bezavarhat a választásba a múlt ahelyett, hogy segítene megtalálni az igazán testhezálló foglalkozást, vagy éppen a megfelelő pozíciót.

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page